İSMAİL GASPIRALI’YA GÖRE “MEDENİ” AVRUPA!

0
303

“Avupa’nın hal-i medenisi ne idi ve şimdi nedir? Pek çok resimler ile gözlerimizi, pek çok vak’alar ile zihnimizi bozmaya hacet görmüyorum. Avrupa’nın kangı (hangi) bir tarafına bakılır ise koca bir vilayet ve bir milyon ahali, zulme duçar olup (zulüm altında ezilip) bir dük ve beş baron ve on beş şovalye ve kırk papaza esir ve bihukuk (hiçbir hakkı olmayan) hayvan gibi onlara alet ve medarı-ı maişet (geçim vasıtası) değil mi idi? Ve bu da taze medeniyete taze can veren Hristiyanlığın en parlak, en güçlü, nüfuzlu zamanında değil mi idi?”

İsmail GASPIRALI

Avatar

Leave a reply