İSMAİL GASPIRALI & ESERLERİNDEN ÖRNEKLER

Bütün Türk dünyasındaki millî uyanış hareketlerinin büyük öncülerinden olan İsmail Gaspıralı, Bahçesaray yakınlarında Avcıköy’de, Mustafa Ağa’nın oğlu olarak dünyaya geldi. Mustafa Ağa okumuş ve Türksever bir insandı; teğmenlikten emekli olarak Bahçesaray’a yerleşmişti. İsmail ilköğrenimini yaptıktan sonra, Akmesçit lisesine gitmiş; iki yıl sonra da, Moskova askeri lisesine geçmiştir. Orada başka ülkelerden gelen Türk öğrencilerle tanıştı.

Okuldaki Panslavist hareketler, onu Türk milleti üzerinde düşünmeye yöneltti. 1867’de, altıncı sınıfta iken, Türklerin tek hür ülkesi olan Osmanlı İmparatorluğu’na gitmeyi ve o sıralardaki Girit Savaşı’na katılmayı kafasına koydu. Bir kayıkta kırk beş gün kürek çektikten sonra Don nehrini geçerken Odesa’ya geldi; ancak, pasaportu olmadığı için Ruslar tarafından yakalanarak Bahçesaray’a gönderildi. Bu olaydan sonra bir daha Moskova’ya dönmedi, Menli Giray’ın kurduğu medresede Rusça dersleri vermeye başladı. 1869’da Yalta-Dereköy’e gelerek burada yeni bir usulle Türkçe dersleri vermeye başladı. On sekiz yaşındaki bu delikanlının
ülküsü bütün Türk dünyası için, İstanbul Türkçesini esas alan ortak bir Türkçe kurmak ve Türkler arasındaki birlik şuurunu uyandırmaktı.

Devamını okumak için: İSMAİL GASPIRALI

Avatar

Leave a reply