İSLAMİYET ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK TOPLUMLARINDAN GÜNÜMÜZE SU KÜLTÜRÜ

0
462

Mustafa Gürbüz BEYDİZ
İstanbul Üniversitesi
Sanat Tarihi Doktora Öğrencisi

Suyun insanlar için çok büyük önem taşıdığı dünyada, ilk çağlarda yaşam mücadelesi veren her toplum su kaynaklarına yakın bölgeleri yurt edinmeye çalışmışlardır. Neolitik dönemde yerleşik düzene geçilmesiyle birlikte üretilen tahılların talebin fazlasını karşılamasından dolayı elden çıkarılma amacı taşıyan fazla ürünler ticaretin doğmasını sağlamıştır.
Türklerin anavatanı da Orta Asya’dır. Bu bölge de bozkır kültürünü yaşamış olsalar da arkeolojik bulguların ışığından tutun da yazıtlardan destanlara kadar Türklerin suyu kullanmaları üzerine bilgilerimiz mevcuttur. Değişik coğrafi alanlarda, doğal, sosyal ve ticari anlamda Türk düşünce ve hayat tarzını yaşatan, kendine özgü bir kültür ortaya koyan ve tarihe büyük iz bırakan bir toplum olan Türkler, inanç sistemlerinde de suyu hep kutsal saymışlardır. Su kaynaklarını idare etmek amacıyla zamanın teknolojik alt yapısını bulunduğu her ortam ve çağda kullanan Türkler gemi teknolojisinde de öncü olmuş, deniz ticaret yollarının önemini kavrayarak sadece bozkır kültürünü yaşamadıklarını ispatlamışlardır.

TAMAMINI OKUMAK İÇİN: ORTA ASYA TÜRK TOPLUMLARINDA SU KÜLTÜRÜ

Avatar

Leave a reply