İSKİT TÜRKLERİ – ADİLE AYDA

0
305

İskitlerin Türk olduklarına bir delil Homeros’­un İlyada’sında bile vardır. Bu epopenin XIII. Bölmünde, tanrı Zeus, aşağıya bakarak, Troya savaşı­nı seyrederken, bir aralık bu manzaradan bıkıp, da­ha ötelere, “At-sütü- içenler” ‘in Ülkesine bakar.

Fransızların GalIimard Yayınevinin İlyada çe­virisini yapan R. FIaciere, Notlar bölümünde, “At sütü içenler” kelimesi için şu açıklamada bulunuyor :

“İskit kabileleri”

Biliniyor ki kısrak sütünden yapılan Kımızı da, yoğurdu da Türkler icad etmişlerdir. Şu halde, en basit muhakeme ile anlaşılıyor ki, Homeros zamanında Hippomolg denen ve FlaceIie­re’in İskit adını verdiği millet Türklerdi.

TÜRKLERİN İLK ATALARI

ADİLE AYDA

Avatar

Leave a reply