İSKİT TÜRKLERİ – ADİLE AYDA

0
216

1959 yılında, Atina’da, Dünya Kadınlar Birliği Kongresı toplandı. Türk delegasyonu üyeleri arasında ben de vardım. Bize eskiden kalma bir açık hava tiyat­rosunda temsil verildi . Piyes Aristofan’ın bir komedisi idi. İşte bu piyeste, İskit rolünde olan aktörlere “Türkçe” konuşturuldu. Mümkündür ki, bu, eski Yunanlı yazarların başka piyeslerinde de yapılmaktadır.

Demek istiyorum ki , İskitlerin Türk olduklan kanaati veya bilgisi Yunanlıların şuuraltlarında bugün bile yaşamaktadır.

ADİLE AYDA, TÜRKLERİN İLK ATALARI, ANKARA, 1987

Leave a reply