İŞİTENİ ÖLDÜREN SES ‘TİKİ’

0
293

Kaşgarlı Mahmud, yılda bir kere işitilen ama işiteni öldüren gizemli bir sesten söz eder Divanü Lugati’t Türk’te…

Sözlüğün ‘tiki’ maddesinde bu gizemli sesin çıkış nedenini şöyle anlatır:

Türkler, ölülerin ruhlarının yılda bir kez olmak üzere bir gece toplandığına ve sağ iken yaşadıkları yerlere gittiklerine inanmaktadır. İşte bu sırada ‘tiki’, ‘tigi’ veya ‘tegi’ biçiminde çıkan hışırtılı bir ses vardır ki geceleyin bu sesi işiten kimse o an can vermektedir…

Leave a reply