IŞBARA HAN – H. NİHAL ATSIZ

0
1022

Işbara Han, Doğu Gök Türkleri’nin kağanlarından Kara Kağan zamanında (619 – 630) han unvanını almış bir şahsiyet ise de, hakkında fazla bilgi yoktur. Unvanı, kendisinin Gök Türk Eçine hanedanına mensup oldugunu ve memleketin mühim bir bölümünü idare ettiğini göstermektedir. Işbara, cesur mânâsını da bir kelime olup Çinliler tarafından Şa – po – lio şeklinde yazılmış, birçok Türk hanları ve beyleri bu unvanı taşımıştır. Orhun yazıtlarında da Işbara Yamtar diye bir beyin adı geçer.

Işbara Han, 630 yılında Kara Kağan ile birlikte tutsak edilerek Çin’in başkenti Siganfu’ya getirilmiş ve kendisine hassa kumandanlığı verilmişti.

634’te Kara Kağan’ın esarette ölümü Türkler arasında o kadar büyük bir keder ve heyecan uyandırmıştır ki Türk büyüklerinden olup Uluğ Tarkan diye anılan birisi, arkadan da Işbara Han, intihar ederek millî felâketi karakterlendirmişlerdir.

TÜRK ANSİKLOPEDİSİSİ, 19. CİLT, S. 478

Avatar

Leave a reply