İRAN TÜRK’Ü BÜYÜK ŞAİRİMİZ ŞEHRİYAR’DAN “HEYDER BABA’YA SELAM”

0
438

Héyder Baba’ya Selam
Héyder Baba ildırımlar şahanda
Séller sular şakgıldıyıp ahanda
Gızlar ona sef bağlıyup bahanda
Selâm olsun şövketizi élize
Menim de bir adım gelsin dilüze
Héyder baba, kehliklerün uçanda
Kol dibinnen dovşan galhıp gaçanda
Bahçalarun çiçeklenüp açanda
Bizden de bir mümkün olsa yad éle
Açılmayan ürekleri şad éle
Bayram yéli çardahları yıhanda
Novruz güli gar çiçeği çıhanda
Ağ bulutlar köyneklerin sıhanda
Bizden de bir yad éliyen sağ olsun
Derdlerimiz goy dikelsin dağ olsun
Héyder Baba, gün daluvı dağlasın
Üzün gülsün bulahların ağlasın
Uşahların bir deste gül bağlasın
Yél gelende vér getirsin bu yana
Belke menim yatmış behtim oyana
Héyder Baba senin üzün ağ olsun
Dört bir yanın bulağ olsun bağ olsun
Bizden sora senin başın sağ olsun
Dünya gazov-geder ölüm itimdi
Dünya boyı oğulsuzdı, yetimdi
Héyder Baba, yolum sennen kec oldı
Ömrim keçdi gelemedim géc oldı
Héç bilmedim gözellerin néc’ oldı
Bilmez idim döngeler var dönüm var
İtginlik var, ayrılık var, ölüm var
Héyder Baba, igit emek itirmez
Ömür kéçer, efsus bere bitirmez
Namerd olan ömri başa yétirmez
Biz de vallah unutmarıg sizleri
Göremmesek helal edin bizleri

ŞEHRİYAR

Leave a reply