İNGİLİZ TARİHÇİ GEOFREY LEWIS’İN “TÜRK PORTRESİ”

0
510

Türkler

Çekingen ve saygılı insanlardır. Doğu’nun İngiliz (centilmen)’leri olarak da tanınmışlardır. Sohbet toplantılarında –bizler gibi şarkı söylemek yerine” şiirler okur, öyküler anlatırlar. (Ortadoğulu) komşuları kadar gül-güleç kimseler değildirler. Ağırbaşlı ve ölçülüdürler. Hata yapmamaya çalışırlar. Mahçupturlar. 600 yıllık dünya imparatorluğunun sorumluluk sahibi, ağırbaşlı varisleridir. Konuksever ve kibardırlar.

“Siz bizim konuğumuz oldunuz” gerekçesiyle, yabancı müşterisinden para almayan tok gözlü otel sahibi, Dünya’ nın başka hangi ülkesinde, nerede bulunur ?

İskoçlar gibi asık yüzlüdürler. Mizah duygusuna sahip olmadıklan söylenir. Duygusal ve onurludurlar. Kolay alınırlar. Yabancıların Türkler hakkında neler düşündüğünü merak ederler.““Müthiş” ve “tembel” Türk yakıştırmaları gerçek, geçerli değildir.

Zor ve giderek zorlaşan dünyamızda yaşamını onuruyla ya da öz saygısıyla sürdürmeye çalışan ne güzel insanlardır!

Avatar

Leave a reply