İNGİLİZ BASININDA OSMANLININ KUT’ÜL-AMARE ZAFERİ

0
350

Mahir KÜÇÜKVATAN

Sömürgecilik yarışının hız kazandığı XX. yüzyılda büyük devletler yeni sömürgeler elde etmenin yollarını ararlarken mevcut sömürgelerinin güvenliğini de sağlamaya çalışıyorlardı. Sömürgecilik yarışının önde gelen temsilcilerinden İngiltere için Hindistan hayati bir öneme sahipti. Almanya’nın Bağdat demiryolu projesi ile birlikte “Hasta Adam” olarak nitelendirilen Osmanlı Devletinin toprakları üzerinde nüfuz sağlamaya çalışması İngilizlerin bölgedeki menfaatleri ile uyuşmamıştı. İngiltere Almanya’nın Irak’a nüfuz ederek Basra körfezine ulaşmasının İngiliz sömürgesi durumundaki Hindistan için tehdit oluşturacağını düşünüyordu. I. Dünya Savaşının başlaması ile birlikte İngiltere Mezopotamya’da sömürgeler elde edebilmek, bölgedeki Alman nüfuzunu engellemek ve Hindistan’ın güvenliğini sağlayabilmek için Irak harekâtını başlattı.

İngiltere başta Hindistan olmak üzere sömürgelerinden aldığı destek ile
kısa zaman içerisinde zayıf Osmanlı birliklerini yenerek Bağdat’ı ele geçireceğini tahmin etmişti. Harekâtın başlarında İngiltere’nin almış olduğu galibiyetler ve sağlanan hızlı ilerleme İngiltere’nin bu görüşünde haklı olduğu fikrini güçlendirdi. Osmanlı birlikleri başlangıçta İngiliz birlikleri karşısında çok fazla varlık gösterememişlerdi ancak Bağdat’tan önceki son savunma noktaları olan Selman-ı Pak’ta İngilizleri yenerek geri çekilmeye mecbur bıraktılar. Muharip kuvvetlerinin yarısını kaybeden İngilizler kendilerini takip eden Türk birlikleri ile açık arazide karşılaşmayı göze alamayarak Kut’ül-Amare’de savunma durumuna geçtiler. Şehri kuşatan Türk birlikleri yaklaşık beş ay süren savaş boyunca ne kuşatılmış birliklerin dışarı çıkmalarına nede kuşatılan birliklere yardım ulaştırılmasına izin vermediler. Uzun süren kuşatma neticesinde General Townshend komutasındaki İngiliz birlikleri Halil Paşa komutasındaki Türk birliklerine teslim oldular.

Bağdat’ı işgal edeceklerini düşünen İngiliz birliklerinin Kut’ül- Amare’de esir düşmesi başta Osmanlı Devleti ve İngiltere olmak üzere savaşın iki cephesinde de büyük yankı uyandırmıştı. Osmanlı kazandığı zaferin askeri ve siyasi faydalarını savaş içerisinde görürken İngiltere büyük bir itibar kaybına
uğramıştı. Kut’ül-Amare yenilgisi İngiliz kamuoyunda kendisine büyük yer bulurken, yenilgi nedeniyle önemli eleştiri ve soruşturmalara da şahit olundu.
İngilizler önemli kayıplar vermiş olsalar da Çanakkale ve Kut’ül-Amare’de
yitirdikleri itibarlarını geri kazanmak için Bağdat’ı ele geçirme fikirlerinden
vazgeçmediler. Osmanlının Kut’ül-Amare zaferi İngiltere’nin planlarını sekteye
uğratsa da savaşın genel gidişatını değiştirmeye yetmedi.

İNGİLİZ BASININDA OSMANLININ KUT’ÜL-AMARE ZAFERİ,

Mahir KÜÇÜKVATAN

Avatar

Leave a reply