İLK TÜRK DESTAN ŞAİRİ: “BASRİ GOCUL”

0
378

Nasıl ki Almanların Nibelungen’i Fransızların Cihansan de Ronald’ı Finlilerin Kalevala’sı ve İranlıların Şehnâme’si varsa, bizim de, aziz şairimiz Basri Gocul’un; “Gözlerini izlediği yolun aşılmadık duraklarına yöneltip, dizlerinin gücü tükeninceye kadar yürüyerek” üç kıta’da at oynatan Türk milletinin en eski epopesinden meydana getirdiği Oğuzlama gibi, bir millî destanımız vardır.

“Türkiye’de, gerçek manada Batının epope dediği bizim destan dediğimiz tarzı, ilk defa, Basri Gocul denemiştir. Onun Oğuzlama adıyla yayımladığı Dede Korkut Hikâyeleri’dir ki, hepsini nazma çekmiştir. Bizim neslin bildiği birçok parçalar vardır ki, bunlar hakikaten çok güzel destan parçalarıdır. Basri Gocul Oğuzlama’yı, Türk’ün Şehnâme’si olarak telakki etmiştir…” 1

Şiir Dünyamızda Basri Gocul ve “Türk Millî Destanı” Oğuzlama, ABDULLAH SATOĞLU

  1. Yıldırım N. Gençosmanoğlu, Türk Edebiyatı, Kasım 1985, S.: 145, s. 13.

Leave a reply