II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ FİKİR DERGİLERİNDEN “GENÇ KALEMLER”

0
299

Dr. Arda ODABAŞI

Kasım 1910 – Ekim 1912 döneminde Selanik’te toplam 33 sayı yayınlanan Genç Kalemler, 1908 Devrimi ile başlayan II. Meşrutiyet döneminin önde gelen fikir dergilerinden biridir. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin gayrı resmî yayın organı olan ve toplumsal/siyasî gelişlmelere bağlı olarak yayın süreci boyunca üç farklı aşamadan geçen Genç
Kalemler, Türk milliyetçi ve halkçı hareketinin önemli sözcülerinden biri olmuştur. Osmanlıcılıktan Türkçülüğe geçişte önemli bir merhale olarak görünür. Bu akımın etkin bir sözcüsü olarak Türk Milliyetçiliği’nin gelişiminde belirleyici denebilecek bir rol oynamıştır.

Genç Kalemler, yeni bir hayat yaratmayı hedeflemiş bir grubun kitle iletişim aracıdır.. Bu hayat, çağdaş bir toplumun/ulusun laik ve ulusal hayatıdır. Aslında Genç Kalemler’in soyunduğu iş “ulus inşas›”dır. Aydınlara ve halka ulusal bilincin/kimliğin kazandırılması temel misyondur.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ FİKİR DERGİLERİNDEN“GENÇ KALEMLER”

Avatar

Leave a reply