II ABDULHAMİD DÖNEMİ TORBALI CAMİ-İ KİTABELERİ

0
287

Necat Çetin

Aysun Sarıbey Haykıran

Tarihe yardımcı bilimler arasında kitabeler(Abide) bilimi olan epikrafya’nın önemi yadsınamaz.Kitabeler, yazıldığı devirle ilgili pek çok olguyu bize aktarmaktadır.Tarihleme, süsleme sanatı, edebi dil ve metinler, hakimiyet unsuru gibi pek şeyi günümüze taşımada,tarihin derinliklerinden günümüze ışık tutmuşlardır. Türk tarihi için en çarpıcı örneklerini “Orhun Abideleri” oluşturmaktadır. Bölgesel ve yerel tarih çalışması olarak da kitabelerle ilgili önemli çalışmalar yapılmıştır.

Torbalı ile ilgili yaptığımız yerel araştırmalarda Osmanlı döneminde kalma en eski dini yapı olarak “Göllüce” köyündeki zaviyeden söz edilir. Ancak bu gün kalıntılarının olduğu bölge ne yazık ki tarla haline getirilmiştir. Osmanlı son dönemde inşa edilen en eski camiler II.Abdülhamit (1876-1909) dönemine aittir.Bölge Osmanlı kaynak ve haritalarında “Çiflik-i Hümayun” olarak geçmektedir. Döneminde çeşitli yerlerde oluşmaya başlayan köyler için hemen hemen aynı tipte cami ve minareler yaptırılmış ve buralardaki inşa edilen camiler zaman içinde çeşitli değişikliğe uğramış, ancak kitabelerinin orjinalliği hiç değişmemiştir. Torbalı ilçe sınırları içersinde kalan merkezde ve köylerde müftülük kayıtlarına göre Osmanlı padişahı II.Abdülhamid döneminde yapılan 18 cami bulunmaktadır.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: II ABDULHAMİD DÖNEMİ TORBALI CAMİ-İ KİTABELERİ

Leave a reply