I. DÜNYA SAVAŞI İTTİFAK DEVLETLERİ PROPOGANDA AFİŞ VE KARTPOSTALLARINDAN ÖRNEKLER – NECAT ÇETİN

0
593

Propaganda, genellikle bir konu hakkında toplumun düşünce ve bakış açılarını etkilemek amacıyla kullanılan yöntemlerin herhangi bir türü olarak tanımlanır. I. Dünya Savaşı’nın devletlerarası ilk topyekûn çatışma olması, hükümetlerin halklarına verecekleri gönüllü yazılmaktan tutun da yiyecek tasarrufuna kadar uzanan yelpazedeki mesajları aktarmaları için olabildiğince yaygın araçlar seçmeleri sonucunu doğurdu. Propaganda toplumun duygularına hitap ederek savaşın acılarını esprinin arkasına saklamak istemeye de yönelik olmuştur. Her savaş döneminde de görüleceği üzere bayraklar ön plana çıkmıştır. Savaşı kendilerinin kazanacağı ve güçlü oldukları imajı verilmek istenmiştir. Osmanlı Devletinin dahil olduğu ittifak devletleri kralları padişah ile birlikte ön plana çıkartılmıştır. Afiş ve kartpostallarda çocuk imajından da yararlanılmıştır.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: I. DÜNYA SAVAŞI İTTİFAK DEVLETLERİ PROPOGANDA AFİŞ VE KARTPOSTALLARINDAN ÖRNEKLER

Avatar

Leave a reply