HÜSEYİNZADE ALİ TURAN

0
390

Yavuz Akpınar

(1864-1940)

Türk düşüncesinin önde gelen temsilcilerinden, bilim adamı, şair, ressam. 8 Mart 1864’te Azerbaycan’ın Salyan şehrinde doğdu. Babası Molla Hüseyn Hüseynzade Gruçma beylerinden Kâzım Hüseynzade’nin oğlu, annesi Hatice Hanım Kafkasya Şeyhülislamı Ahund Ahmed Hüseynzade’nin kızıdır.

İlk tahsilini Tiflis Müslüman Mektebi’nde, orta ve lise tahsilini Tiflis Birinci Klasik Gimnaziyası’nda (1875-1885)
tamamladıktan sonra Petersburg’ta Fizik-Matematik Fakültesi’nden (1885-1889) mezun oldu. Öğrenciliğinde Doğu Bilimleri Fakültesi’nin derslerini de takip ediyordu. Aile muhitinde Türkiye sevgisiyle yetiştirildiğinden İstanbul’a
gelerek Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye’ye girdi (1890). Öğrenciliğinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni kuran gençlere ilham verdi ve onlar arasında yer aldı. Yüzbaşı rütbesiyle bitirip (10 Temmuz 1311/1895) Haydar Paşa Askerî Hastahanesi’nde Deri ve Frengi Hastalıkları Kliniğinde mütehassıs muavini olarak çalışmaya başladı.

1897 Türk-Yunan Harbi’nde hekim olarak cephede hizmet etti. Harpten sonra aynı anabilim dalında “Muallim muavini” (doçent) olarak Askerî Tıbbıye’ye geçti (1890). Mehmet Ref’i ile birlikte hazırladıkları Veba ve Mikrobu (1890) adlı eser yayımlandı.

TAMAMINI OKUMAK İÇİN: TURAN, HÜSEYİNZADE ALİ

Avatar

Leave a reply