Hun hükümdarının kıyafeti̇

0
892

Rus arkeolog P. K. Kozlov’un Moğolistan’ın kuzeyindeki Noyan­ula adlı yerdeki Hun soylularına ait mezarlardan çıkarttığı olağandışı
buluntular sayesinde Hun hüküm­darlarının kıyafetleri hakkında görüş bildirmek mümkündür. Başka yerlerdeki bilgilerle Çin tas­virleri de Noyan­ula’daki buluntula­rı tamamlamaktadır. Soylu Hun askerinin kıyafeti, bozkır göçebesi için tipik bir kıya­fetti. Bununla birlikte bu kıyafet, birçok açıdan Fars dilli göçebelerin kıyafetlerinden ayırt edilmekteydi. En büyük farklar ise başlık ve üst­lüklerdeydi. Hunlar başlarına kenarlı başlık ve taç takarlardı. Bu taçlar, çene altından bağlanmak için arkada ve yanlarda kurdelesi olan bir başlıktı. Bu başlıkların bazen kulakları kapatan çok uzun ve geniş parçaları olurdu. Başlıkların ön tarafını, kalın keçe­den yapılan desenli aplikasyon (bir
kumaş üzerine başka bir kumaş parçasını dikme yoluyla yapılan işleme) süslerdi. Hunların kıyafetle­rinin genellikle kalın keçeden yapıldığını belirtmek gerekmektedir. Soylu kesim ise astarı kalın keçeden olan pahalı Çin ipeğinden kıyafet giyiyordu. Hunlar çok uzun ve geniş pantolon, geniş ve uzun kolları olan gizleme elbisesi giyerlerdi. Pantolonlarının üzerine kalın keçeden yapılmış dizleri kapatan ancak
yalnızca ayak kısmına kadar ulaşan bir nevi çorap ve deri çizme giyerlerdi. Soyluların çorapları Çin ipeği ile kaplıydı.

Hunların kıyafetini kürklü pelerin tamamlıyordu. Şan­yü’nün pelerini, kenarları Çin ipeği ile işlenen kıy­metli samur kürkündendi. Kılıç kemerinin kenarları heykel şeklindeki büyük rozet süslerdi. Bu süsler, genellikle bronzdan, soylularınki ise altından olurdu. Bunlar önden şeritle bağlanıyordu. Noyan­ula’daki buluntulardan anlaşılacağı kadarıyla Hun hükümdarları boyunlarına astıkları bir kurdelede göğüs süsü taşıyor­lardı. Yeşim taşından yapılmış büyük bir disk olan bu süs, aslında Çinli devlet adamlarının en büyük ayırtedi­ci özelliğiydi. Hunların temel silahı, büyük ve çok karmaşık bir yapıya sahip olan yay idi. Yayın sap ve sapanında kemikten parçalar bulunuyordu. Demirden üç yanlı temrenleri olan oklar, sert deriden yapılmış oklukta saklanırdı. Okluğa dirseği çıkartılan ok için yumuşak deriden bir bölüm ekleniyordu. Yakın muharebelerde bazen mızrak, ancak daha çok hançer, Çin tali gereçle­ri ile dikkat çeken uzun kılıç ve demir kalp şekli ve
boyutu ile kaval kemiğini hatırlatan bronz gürz kullanı­lırdı.

Hunların savunma teçhizatı ise lamellar zırh içeriyor­du. Bu zırh, küçük metal, sert deri veya boynuz plastik­lerinden oluşuyordu. Bunlardaki aralıklardan örgülü şeritler geçiyor ve plastikleri çok güvenli, ancak aynı zamanda da esnek ve hafif zırha dönüştürüyordu. Bu
zırh, önden eksen kesiti, fazla uzun olmayan omuz kanatları ve bazen de dik yakası olan bir kaftan izleni­mini veriyordu. Kafayı ise metal kabuk ile işlenmiş “başlık” koruyordu.

TARTARICA ATLAS, TATARLAR VE AVRASYA HALKLARININ TARİHİ TATARİSTAN CUMHURİYETİ DÜNÜ VE BUGÜNÜ

Tataristan Cumhuriyeti Ş. Mercanî Tarih Enstitüsü, Tataristan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Kazan- Moskova – St. Petersburg – İstanbul, 2017 S. 75

Avatar

Leave a reply