Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Kaleminden “Türk Ocakları”

0
531

23 Nisan 1924 günü Ankara’da yapılan Türk Ocakları Kurultayı’nda bir konuşma yapan başkan Tanrıöver, Türk Ocaklarının “iki büyük ve kutsal vazifesi” olduğunu, bunlardan birincisinin,

“Türk vatanının manevi bekçisi olarak, lisan hudutlarını istilâlara karşı korumak ve Türk vatanı içinde Türk harsının mutlak hâkimiyetini tesis için çalışmak”, ikincisinin de “Türk Ocaklarının fırka siyaseti yapmadan, kurulduğu günden beri sadık kaldığı millet ve milliyet siyasetine ve onun yeni bir ifadesi olan millet hâkimiyetine sadık kalarak, vatanın her köşesinde onun bekçiliğini yapmak” olduğunu söylemiştir.

Avatar

Leave a reply