GÖÇEBE (YÖRÜK) TÜRKLERE GÖRE “YATUKLAR” (TEMBELLER)

0
694

Kaşgarlı Mahmud’a göre, göçebe (yörük) Türkler, yerleşik hayata geçenlere “yatuk (tembel)” diyorlardı.

“Eğrice tügrice ağac uğac kalmaya, saban ola.

Çoluk çulak kalmaya, çoban ola.

Kavukca savuksa ağaç kalmaya, boyunduruğ ola.

At eşek kalmaya, öküz ola.

Dere tepe kalmaya tarla ola.

Tana tolpı kalmaya, külek ola.

Ulu kici kalmaya melek ola.

Tegitler kocalar avratlar gibi çavlakı yülek ola.

Kimsenün kimse yanında ödüncden haceti bitmeye, cebi ve sesi delük ola.

Bir kişünün bir kişi katında hürmeti izzeti kalmaya.

Atanun ananun oğula kıza şefkati ve merhameti olmaya.

Oğul ve kız hod anları hergiz riayet kılmaya.

Ataları dururken oğullar söyleye.

Analar dururken kızlar buyruğ eyleye…”

Orhan Şaik Gökyay, Dede Korkut

(Berlin Kral Kütüphanesi’ndeki Hâzihi erRisâleti min Kelimâtı Oğuznâme elmeşhûr biAtalar Sözi’nden),

İstanbul 1938, s. XXXI.

Avatar

Leave a reply