Hun Devleti Zamanı

Ba-H’i-Mi’ler Ci-Hu’lar Cye-Gu’lar (Kırgızlar) Çi-Gu’lar Dinğ-Linğ’ler Du-Bo’lar Gav-çığ’lar
Hui-Ho’lar (Uygurlar)
H’i’ler (Ak Hi’ler)
H’yunğ-nu’lar (Hun Kağanları)
Ma-ginğ’ler MU-MA Tu-Çüe’ler Tığ-Lo’lar To-Ba’lar (Tabgaçlar?)
Tu-Cüe’ler (Orhun Türkleri?) Yüe-Ban’lar
Yü-Vın’lar

*** Juan-Juan’lar (Avarlar?)
Vu-Sun’lar (Hun çobanları?)
Ye-Da’lar
Yüe-Cı’lar
Tığ-Lo’lar (Töles Boyları)

Chieh-pi Oymağı
Hu-lü Oymağı
Kao-ch’e’ler
Ting-Ling’ler
Ugur
Uygurlar

*** Du-Bo’lar Hui-Ho’lar (Uygurlar) H’i’ler (Ak Hi’ler)
Oğuz Boyları

Boz-Oklar: Dış Oğuzlar da denip, Sağ kolu teşkil ederler.

1. Gün-Alp/Gün-Han: Sembolü şâhin. Oğulları: a) Kayıg/Kayı-Han b) Bayat c) Alka-Bölük/Alka-Evli d) Kara-Bölük/Kara-Evli

2. Ay-Alp/Ay-Han: Sembolü kartal. Oğulları: a) Yazgur/Yazır b) Tokar/Töker/Döğer c) Totırka/Dodurga/Dödürge d) Yaparlı

3. Yıldız-Alp/Yıldız Han: Sembolü tavşancıl. Oğulları: a) Avşar/Afşar b) Kızık c) Beğdili d) Karkın/Kargın

Üç-Oklar: İç Oğuzlar da denilip, sol kolu teşkil ederler.

1. Gök-Alp/Gök Han: Sembolü sungur. Oğulları: a) Bayundur/Bayındır b) Beçene/Beçenek/Peçenek c) Çavuldur/Çavındır d) Çepni

2. Dağ-Alp/Dağ Han: Sembolü uçkuş. Oğulları: a) Salgur/Salur b) Eymür/Imır/İmir c) Ala-Yontlup/Ala-Yundlu d) Yüregir/Üregir

3. Deniz Alp/Deniz Han: Sembolü çakır. Oğulları: a) Iğdır/Yiğdir/İğdir b) Beğduz/Bügdüz/Böğdüz c) Yıva/Iva d) Kınık
Tarihteki Altay Kökenli Halklar

Çiğil Türkleri
İskitler
Kimmerler
Sarmatlar
Sabar (Sabir-Suvar)
Alan Türkleri
Kuşanlar
Kıpçaklar (Kuman-Kıpçak Hanlığı)
Kumanlar (Kuman-Kıpçak Hanlığı)
Massagetler

Tartışmalı Olanlar

Hurriler
Etrüskler
Sümerler (Kengerler)
Arsaklılar (Pathia)
Amazonlar Olmekler (Aztekler)
Kızılderililer (Mayalar)
İnkalar

Türk Kağanlıkları

Büyük Türk İmparatorlukları Türk Devletleri Türk Hanlıkları Türk Atabeylikleri Anadolu Beylikleri Dağılan Cumhuriyetler 21. Yüzyılda Bağımsız Türk Devletleri 21. Yüzyılda Özerk Türk Devletleri

![Günümüzde Turan Halkları – Türkçe Tarih]()
Günümüzdeki Turan (Altay) Halkları

Balkanlar – Anadolu- Suriye – Irak Balkan Türkleri (Selanik – Makedonya – Bulgaristan)
Gora Türkleri (Kosova)
Irak Türkmenleri (Kerkük,Musul,Telafer-Türkmeneli)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
MacarlarMacarMacarca (Macaristan)
Sekeller (Sekelistan – Romanya)
Suriye Türkmenleri (Kuzeybatı Suriye)
Türkiye Türkleri (Türkiye Cumhuriyeti)

Orta Asya Karakalpak Cumhuriyeti (Özbekistan Cumhuriyeti)
Kazak Türkleri (Kazakistan Cumhuriyeti)
Kırgız Türkleri (Kırgızistan Cumhuriyeti)
Özbek Türkleri (Özbekistan Cumhuriyeti)
Tacikistan Özbekleri (bkz:Afganistan Türkleri)
Türkmenler (Türkmenistan Cumhuriyeti)
Doğu Avrupa – Deşt-i Kıpçak Astrahan Tatarları
Çuvaş Türkleri (Bulgarlar) (Çuvaşistan)
Gagavuzya (Hıristiyan Türkler)
Kalmuklar (Kalmuk Özerk Cumhuriyeti)
Karaylar (Musevi Türkler)
Kazan Tatarları (Tataristan Cumhuriyeti)
Kırım Tatarları (Kırım Özerk Cumhuriyeti)
Lipka Tatarları (Polonya)
Mariler (Mari El Cumhuriyeti – Rusya)
Mordvinler – Mordvinok
Saamiler (Finlandiya)
Urum Türkleri (Donetsk – Ukrayna)

Sibirya Altay TürkleriAltayAltay Halkı (Altay Cumhuriyeti)
Başkurtlar (Başkurt Cumhuriyeti)
Buryatlar (Buryat Cumhuriyeti)
Çulım Türkleri (Tomsk Bölgesi Rusya)
Dmutlar – Udmurtok (Udmurt Cumhuriyeti)
Dolgan Türkleri (Taymir – Dolgan Cumhuriyeti)
Evenkler (Taymir – Dolgan Cumhuriyeti)
Hakaslar (Hakasya Cumhuriyeti)
Hanti-Mansiler (Tümen Bölgesi – Rusya)
Komiler (Komi Bölgesi – Rusya)
Mançular
Nenetler
Saha Türkleri (Saha Yeri-Yakutistan Cumhuriyeti)
Selkuplar – Güney Samoyedler (Tomsk ve Nenet Bölgesi – Rusya)
Soyot Türkleri (Tuva Cumhuriyeti)
Şor Türkleri ( Kemerova Bölgesi – Hakasya – Rusya)
Tuva Türkleri ve Duha Türkleri (Tuva Cumhuriyeti)
Tofa Türkleri (Irkutsk Bölgesi – Rusya)

Kafkaslar – İran – Afganistan
Afganistan Türkleri – (Türkmenleri) (Güney Türkistan)

Afganistan Türkleri – (+Tacikistan Kırgızları) (Güney Türkistan)

Ahıska Türkleri (Meshetya – Rusya)
Azerbaycan Türkleri (Azerbaycan Cumhuriyeti)

Balkar Türkleri (Balkarya)
Derbent Türkleri (Dağıstan)
Halaç Türkleri

Hazaralar – Güney Türkistan
Horasan Türkmenleri
İran Kazakları (Türkmensahra)
Karaçay-Malkar Türkleri (Karaçay Cumhuriyeti)

Kaşkaylar (Güneybatı İran)
Kumuklar (Dağıstan)
Nogaylar (Dağıstan)
Stavropol Türkmenleri (Rusya)
Şahseven Türkleri (İran)

Moğolistan – Çin Bayölke Kazakları (Moğolistan)
Daurlar (İç Moğolistan Özerk Bölgesi)
Donşianlar (Gansu Vilayeti – Çin)
Moğollar , Moğol, Moğolistan
Salar Türkleri (Bkz:Salur-Oğuz Boyu)
Sarı Uygur Türkleri – Yugurlar ( Gansu Vilayeti – Çin)
Şibeler (Doğu Türkistan)
Targutlar (Doğu Türkistan)
Uygurlar (Doğu Türkistan)

***Eksik ve yanlış bilgi için doğrusuyla birlikte [email protected] a e-posta gönderiniz. Türkler ve ülkeler hakkında ayrıntılı bilgi almak için betin sağ üstüne bulunan arama yap bölümünü kullanabilirsiniz.