Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi (28 Aralık 1967)

0
637

28 Aralık 1967 yılında “Geçici Türk Yönetimi” oluşturulur. Hedeflenen ise yasama, yürütme ve yargının tek çatı altında toplandığı etkili bir yönetimdir. Geçici Türk Yönetimi döneminde “Temel Kurallar” yardımıyla yasama, yürütme ve yargının yürütülmesi sağlanmıştır. Geçici Türk Yönetimi başkanı Dr Fazıl Küçük, Başkan yardımcısı Rauf R. Denktaş olmuştur; Ayni zamanda Türk Cemaat Meclisi ve Temsilciler Meclisi üyeleri “Yönetim Meclisi” adı altında birleşmiştir. Orhan Müderrisoğlu ilk Meclis Başkanı seçilmiştir.

Avatar

Leave a reply