GAZAYİ (GAZİ GİRAY HAN)’DEN BEYİTLER…

0
708

Sanmanuz dârü’l-emân olan mekân kalur size

Böyle kalsa bir iki gün dahi sabr idün görün

Size güvenli bir yer olan yurdunuz kalır sanmayınız.

Bir iki gün daha böyle kalırsa sabredin de görün.

Bir tedârük olmaz ise gitdi elden memleket

İ’timâd itmezsenüz etrâf-ı âlemden sorun

Bir çaresine bakılmazsa memleket elden gitti demektir.

Bu sözümüze inanmazsanız çevrenizdeki herkesten sorun.

Râyete meyi iderüz kâmet-i dil-cû yerine

Tuğa dil bağlamışuz kâkül-i hoş-bû yerine

Gönül alıcı boy yerine sancak direğine meyi ederiz.

Hoş kokulu kâkül yerine tuğa gönül bağlamışız.

Heves-i tîr ü keman çıkmadı dilden asla

Nâvek-i gamze-i dil-sûz ile ebru yerine

Gönül yakıcı bakış oku ve kaş yerine, ok ve kılıç hevesi

gönülden asla çıkmadı.

Gazayi(Gazi Giray Han)
Devlet Giray Han’ın oğlu ve İslâm Giray Han’ın kardeşi Bora Gazi Giray Han’dır. Kırım hanlarının en önemlilerindendir. Ağabeyi Mehmed Giray Han’ın emrinde doğu seferine giderken, ağabeyinin aniden Kırım’a dönmesi üzerine, kardeşi Kalgay Âdil Giray ve üç yüz askerle birlikte serasker Osman Paşa’nın emrine girdi ve İran sınırında Acem ordusunu izlemekle görevlendirildi. Ancak, yapılan savaşta İranlılara esir düştü. Bora Gazi Giray, yedi yıl süren esaret hayatından sonra kaçarak Erzurum’a, oradan da İstanbul’a geldi. Bu sırada İslâm Giray öldüğü için Osmanlı Devleti tarafından Kırım hanı tayin edildi (996/1587-88). 1591 yılında Moskova surları önündeki bir savaşta yaralanarak Bora unvanını aldı. Bora Gazi Giray mert, kahraman, fazilet sahibi, ilim ve edebiyata düşkün bir kimse idi. Türkçe yanında Arapça ve Farsçayı şiir ve yazı yazacak kadar bilirdi. Osmanlı Türkçesi yanında, Kırım Tatarcası ile yazılmış şiirleri de bulunmaktadır. Talik hattatıydı. Aynı zamanda müzisyendi. Her türlü çalgıyı çalabilirdi. Bayatî araban peşrevi, hüzzam peşrevi, mahur peşrevi ve saz semaisi gibi pek çok besteleri vardır.

Avatar

Leave a reply