FATİH’İN BOSNA SEFERİNİN YOLUNU AÇAN “AKINCILAR”

0
220

Fatih bir imparatorluk yıkarak ele geçirdiği İstanbul’da Yeni Sarayı tamamlatıp: “Allah sahibinin şanını teyid eylesin! Allah binasını kuvvetlendirsin, Allah temelini sağlam kılsın!” kitabelerini koydururken; 1476’da Türk akıncıları devletin kuzey sınırlarından birdenbire İstirya’ya1 girdiler.

Bu akış müthiş oldu. Binlerce süvari, atlarının üzerinde birer kartal gibi uçarak bütün İstirya topraklarını çiğnediler. Kasabalar, şehirler, köyler birbiri ardısıra Türk gücünün önünde diz çöktü; diz çökmeyip mukavemete yeltenen her kuvvet süratle ezildi. Papanın kardinali bu dehşet içinde, yeni bir imparatorluğun askerlerinin gücünü ve kudretini gördü. Türk akıncıları 20.000 esirle birlikte geriye döndükleri zaman, mukavemet eden şehirlerin dumanları gökyüzünü kaplamakta devam ediyordu…

Ragıp Şevki Yeşim, Hayat Tarih, Mayıs 1968

  1. İstirya, İtalya – Yogoslavya arasında bir yarımadadır.
Avatar

Leave a reply