FATİH SULTAN MEHMED’İN OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNE ARMAĞANI: SAHN-I SEMÂN MEDRESELERİ

0
1999

İlk İslam devletinden Fatih Sultan Mehmet devrine kadar eğitim alanında birçok faaliyet yapılmış ve bunun sonucunda birçok medrese kuruldu. Bu medreseler eğitim faaliyetlerini yürüttü. İlk İslam devletinden itibaren birçok İslam devletindeki eğitim faaliyetlerinden bahsettik. Osmanlı Beyliğinin kurulmasından sonra ilk olarak Orhan Gazi döneminde 1331 yılında İznik’te medrese kuruldu. Daha sonraları I. Murad, Çelebi Mehmet ve II. Murad devirlerinde de birçok medrese açılarak eğitim faaliyetleri yürütüldü. Fatih Sultan Mehmet devrine kadar eğitim-öğretim faaliyetleri bu şekilde devam etti.
Fatih Sultan Mehmet tahta çıktıktan kısa bir süre sonra Doğu Roma İmparatorluğunun başkenti olan İstanbul’u fethetti. Osmanlı yeni bir döneme girdi. Artık Osmanlı Devleti İmparatorluk hüviyetine kavuştu. İmparatorluğu kuran Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra şehri bir ilim merkezi yapmak için harekete geçti. 1463 yılında yapımına başlanan ve 1470 yılında yapımı tamamlanan Sahn-ı Semân Medreselerini inşa ettirdi. Doğu ve Batı dünyasının önde gelen ilim adamlarını İstanbul’a getirmek için gayret gösterdi. Bunun sonucunda Doğu ve Batı bilginlerini sarayında toplayan Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’u bir eğitim merkezi haline getirmiş oluyordu.
Fatih Sultan Mehmed’in kurmuş olduğu Sahn-ı Semân Medreseleri klasik Osmanlı medrese sistemine büyük yenilikler kazandırdı. Doğu ve Batı’dan getirdiği bilginler bu medreselerin hem eğitim kalitelisini arttırdılar hem de Osmanlı medreselerinin ününün yayılmasına katkıda bulundular.

KAYNAK:

FATİH SULTAN MEHMED’İN OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNE ARMAĞANI: SAHN-I SEMÂN MEDRESELERİ,

ENES ŞANAL

Avatar

Leave a reply