ETRÜSK MİLLETİ ÖLMEMİŞTİR!

0
347

“Etrüsk milleti ölmemiştir. Kültürünün yok edilişine, bu kültüre Romalılar tarafından sahip çıkılmasına ve onyedi onsekiz yüzyıl müddetle unutulmuşluğuna rağmen, bugün artık Roma medeniyeti­nin perdesi arkasında, gerçekte başka bir milletin bulunduğuna dair emare ve deliller ortaya çıkmağa başladı. Bu millet vasıf ve karakteri bakımından Ro­malılardan (Latinlerden) tamamiyle farklı idi. Ro­malılar Yunanlılardan ne kadar farklı ise, o kadar farklı… Etrüskler Romalıların iftiralarına, toplum içinde horlanmalarına, Roma Imparatorluğu bir Hristiyan Devlet olduktan sonra hiç kimse tarafın­dan önemsenmemelerine ve kendileri ile ilgili bütün tarihi ve edebi metinlerin yok edilmiş olmasına rağ­men, hayatiyetlerini korumuşlardır”

Christopher Hampton “The Etruscans and the survival of Etruria”, Victor Gollancz Ltd, London 1969,S. 248.

TÜRKLERİN İLK ATALARI, ADİLE AYDA, ANKARA, 1987

Leave a reply