Eski Türk Dünya Görüşündeki “Kut” ve “Karga” Kavramları

0
905

Kut kavramının Eski Türk, Doğu Halkları ve Kızılderililerin dünya görüşünde, mitolojisinde can ve baht, zenginlik, rızık anlamlarında tanındığı bir gerçektir. “Kut” ile “kuduk” anlamsal olarak yakın kavramlardır. Türk halkları Kut kelimesinin olumlu imajından dolayı şahıs isimlerini de oluşturmuşlardır. Kut kelimesi tüm Türk topluluklarında kullanılmakta olup onun olumlu anlamı değişmemiş- tir. “Karga” ve “kut” kavramlarının Türk halklarının dünya görüşünde kutsal tasvirler olduğu bellidir. Kargayı Türk halkların, yanı sıra çeşitli bölgelerde yaşayan eski halklar da (Çinliler, Kızılderilililer, Sibirya halkları vs.) kendi dünya görüşlerine yakın olarak saymışlardır. Sibirya’da yaşayan İtelmenler’de Kutha ile karga (Kutha-Karga) aynı anlamda kullanılmıştır. Makalede sunduğumuz örneklere dayanarak “karga’nın” birçok eski halklarda totem olduğunu ve onların dünya görüşünde önemli bir yeri olan “kutsallık sahibi” gibi kavramla tanındığı belirtilebilir. Halkın sözlü edebiyatında “baht kuşu”, “baht konmak” gibi olumlu kavramlar vardır. “Uçmak” ve “konmak” kelimesi sadece uçabilen varlıklara söylenir. Türk halklarının bah-kut’u (baht) belli bir kuşla ilişkilendirdikleri bellidir. Karga ve kutla ilgili birçok kaynak inceledikten sonra kuşlar arasında karganın eski halklarda kutla bağlı olarak tanınmakta olduğu sonucuna varabiliriz.

Makalenin tamamını okumak için: [Kut ve Karga Kavramları]()

ESKİ TÜRK DÜNYA GÖRÜŞÜNDEKİ “KUT” VE “KARGA” KAVRAMLARI

Nurbolat BOGENBAYEV L.N. Gumilyov Avrasya Millî Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Fakültesi, Türkoloji Bölümü, Doktora adayı, Astana/ Kazakistan

Aydın CALMIRZA L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Fakültesi, Türkoloji Bölümü, Filoloji Bilimleri Doktora adayı, Astana/ Kazakistan

Avatar

Leave a reply