Eski Akkadca Türkçe Bağları

Doç. Dr. Osman ÇATALOLUK

Sümerden başlayarak Asur İmparatorluğunun sonuna kadar geçen zaman etnisite, tarih ve dil yönünden Sami kavimlerinin neşet edip geliştiği dönem olarak bütün alimlerce ittifakla kabul edilir; bu dönemde gözden kaçan bir arka plan dönemi mevcuttur! Bazılarınca bu dönem Samilerin kabileden devlete dönüşürken içinde büyüdüğü, filizlendiği hayat bulduğu vasattır. Bu vasat incelendiğinde karşımıza Turani bir kavim çıkmaktadır ki hem Sümer hem de Akkad bu kavimden ciddi bir biçimde etkilenmiştir. Batılı, özellikle de, Yahudi bilim adamları TURANİ ismini pek sevmezler ve bu konuda daha ileri gitmezler, hatta bu konuyla ilgili her şeyi örtme telaşındadırlar. Zira bu medyum Subarlardır! Onlar orijin olarak protoTürk kavmidir. Bu sebeple Subarlar bütün Sami Dillerinin gelişimi için gerekli temeli oluşturmuş olmalılar. Subarlar aynı zamanda Türk Dilinin en eski ve dipteki kök olabilirler.
Hepsi : Eski Akkadca Türkçe Bağları – Doç Dr Osman Çataloluk

Resim : Kazım Mirşan Sümer Yazıtları Tamamı İçin Tıklayınız

Avatar

Leave a reply