EMİR TİMUR’A AD VERİLMESİ

0
876

Emir Timur (1320/30 – 18 Şubat 1405 -Otrar-), Özbekistan’ın güneyindeki Keş adlı küçük kasabada (veya buraya yakın bir yerde), 9 Nisan 1336’da Barlas boyuna mensup Turagay adlı bir soylunun oğlu olarak dünyaya gelmiştir (Marozzi 2006: 31). Timur, 1370’te tahta çıkmış ve yaklaşık 35 yıl hüküm sürmüştür.

Türklerde “Timur, Temür, Temir” isimleri oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Demir anlamındaki bu kelime, Göktürk ve Uygur metinleri ile en eski Türkçe sözlüklerde yer almıştır. Göktürk Kitabeleri’nde,

“k(e)çe t(e)m(i)r k(a)p(ı)gka t(e)gi sül(e)d(i)m”

(Tekin2006: 20) ifadesinde geçen kelime, Uygur metinlerinde “Tämir”, “Tämür” olarak yer almıştır. (Caferoğlu, 1968: 223). Temür kelimesi, Dîvânü Lûgatit Türk’te de “temür” ve “temürçi” kullanımlarında geçmektedir (DLT 1972: 117).

TEFEÜL İLE AD VERME GELENEĞİ VE EMİR TİMUR’UN ADI

Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi

Avatar

Leave a reply