Dünyayı Yerinden Oynatan Bir İmparatorluk, “Avrupa Hun İmparatorluğu”

0
291

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU

Asya’dan batı istikametine hareket ederek, atlı okçuları ile Avrupa’yı silkeleyen ve önlerine çıkan kavimleri sürerek ya da egemenlik altına alarak Avrupa’nın neredeyse tamamını işgal eden; dönemin en güçlü ordusuna, en gelişmiş savaş teknolojisine sahip imparatorluğudur. Hunların baskısıyla oluşan bu büyük hareketlilik Avrupa’nın sosyal, kültürel, demografik yapısını alt üst eden ve bugünkü yapının temellerini oluşturan Kavimler Göçü’nü başlatmıştır.

Avatar

Leave a reply