DOLMABAHÇE SARAYI’NDAN ETNOGRAFYA MÜZESİ’NE 10 KASIM 1938 – 21 KASIM 1938

BAKİ SARISAKAL

BÜYÜK ATANIN SON GÜNLERİNDE YAYINLANAN RAPORLAR

 1. Birinciteşrin 1938. Saat: 10
  Riyaseticumhur Umumi Katipliğinden:

 2. Reisicumhur Atatürk’ün sıhhî vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabipleri tarafından bugün verilen rapor ikinci maddededir.

 3. Reisicumhur Atatürk’ün duçar oldukları karaciğer hastalığı normal seyrini takip ederken, 16 Birinci Teşrin 1938 tarihine tesadüf eden Pazar günü birden bire aşağıdaki arâzı göstermiştir.

A. Saat 14.30’dan 22’ye kadar gittikçe artarak devam eden umumî zaaf ile birlikte hazmî ve asabî araz. Bu saate kadar nabız dakikada 116, teneffüs 22 ve hararet derecesi 36,5 idi.

B. Saat 22’den bu sabah saat 10’a kadar yukarıda ismi geçen arâz kısmen hafiflemiş ve nabız dakikada 104, teneffüs 20, ve hararet derecesi 37 olmuştur.

C. Yapılan muayene ve müşavere neticesinde tatbik edilen müdavattan sonra umumî ahvalde hafif bir salâh görülmekle beraber vaziyet ciddiyetini muhafaza etmektedir.

 1. Müteakip sıhhî vaziyet raporları neşredileceklerdir.

 2. Birinci Teşrin 1938. Saat: 20

Bugün dün akşamkine nispetle daha iyi geçmiştir. Asabî arâzlarda bir değişiklik
yoktur. Nabız muntazam, 116, teneffüs 20, hararet derecesi 37’dir.

 1. Birinci Teşrin 1938. Saat: 10
  Atatürk’ün umumi vaziyetinde bir değişiklik yoktur. Geceyi daha iyi geçirdiler. Nabız 90-100 arasında, teneffüs 18, hararet derecesi 36, 4’tür.

 2. Birinci Teşrin 1938. Saat: 20
  Reisicumhur Atatürk’ün rahatsızlığı aynı halde devam etmektedir. Nabız 120,
  teneffüs 22 ve hararet derecesi 38’dir.

 3. Birinci Teşrin 1938. Saat: 10
  Umumi vaziyetinde değişiklik yoktur. Geceyi rahatça geçirmişlerdir. Nabız muntazam 88, teneffüs 18, hararet derecesi 36.4’dür.

 4. Birinci Teşrin 1938. Saat: 20
  Asabî arâzlarda fakat aşikâr bir iyilik var. Umumi hal daha iyi. Nabız muntazam 108, teneffüs 20, hararet derecesi 36.9’dur.

 5. Birinci Teşrin 1938. Saat: 10
  Geceyi çok rahat geçirdiler. Asabî arâzlar zail olmak derecesinde azalmıştır. Umumî hal daha iyi. Nabız muntazam 102, teneffüs 20, hararet derecesi 36.8’dir.

 6. Birinci Teşrin 1938. Saat: 20
  Asabî arâzlar tamamen geçmiştir. Umumî salâh artmaktadır. Nabız muntazam 94, teneffüs 20, hararet derecesi 37,1’dir.

 7. Birinci Teşrin 1938. Saat: 10
  Geceyi rahat geçirdiler. Umumî salâh artmaktadır. Nabız muntazam 94, teneffüs 20, hararet derecesi 36,9’dur.

Devamını okumak için: DOLMABAHÇE SARAYI’NDAN ETNOGRAFYA MÜZESİ’NE 10 KASIM 1938 – 21 KASIM 1938

Avatar

Leave a reply