DOĞUŞTAN BAHADIR VE ÜSTÜN KAHRAMANLIK SAHİBİ MİRALAY MUSTAFA KEMAL BEYEFENDİ

0
404

Atatürk’ün fotoğrafının alt yazısında şunlar yazmaktadır:

“Çanakkale muharebat-ı berriyesinde (kara savaşlarında) fevkalâde yararlıkları görülen ve emr-i müdafaadaki iktidar ve mahareti ile bihakkın (hakkıyla) ihraz-ı şan-u şeref eyleyerek (şan ve şeref ile) boğazları ve makam-ı hilafeti kurtaran kumandanlarımızdan celâdet-i fıtriye ve havârık-ı hamaset ile mümtaz (doğuştan bahadır ve üstün kahramanlık sahibi) Miralay Mustafa Kemal Beyefendi.”

Tasvir-i Efkâr Gazetesi (29 Ekim 1915). Ortadaki Türk Bayrağı önünde Mehmetçik, soldaki Cevat Paşa, sağdaki Miralay (Albay) Mustafa Kemal Bey

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku