DEDE KORKUT VE “KIL KOPUZ” EFSANESİ

0
901

Hünerli bir kişi olan Korkut, bir müzik aleti icat edip tabiatın esrarlı hayatını bu müzik aletinin sesine katmak ister. Çam ağacını kesip kurutur, çamdan bir müzik aleti yapmaya çalışırken bir gün düşünde melek yol gösterir.

“Korkut, yapıp durduğun kopuz, altı yaşındaki tek hörgüçlü erkek devenin ilikli kemiği gibidir, Ona benzet, üzerini deri kapla. Tekenin boynuzundan tiyek (sazın telinin altına konup teli tahtadan biraz yüksek tutan eşik) yap. Beş yaşındaki aygırın kuyruğundan kıl bağırsak gerek. Bunları birleştirirsen aletin konuşup durur.”

diye öğüt verir. Korkuk, gördüğü rüya doğrultusunda kıl kopuz yapıp alemi ezgileriyle hem hüzünlendirmiş hem de neşelendirmiştir.

Kazak Halkının Salt Dastürleri, Almatı, 1994, s. 149-150

Avatar

Leave a reply