DAĞLIK ALTAY’DAKİ KURGANLAR

0
651

İskit dünyasının en doğu kısımlarından biri olan Dağlık Altay bölgesindeki Pazırık ve Ak­Alaha kurgan­ları, göçebe Sakaların hayatlarının birçok tarafının ve bakışlarının ortaya konmasını sağlamaktadırlar. Ukok Yaylası ile Pazırık bölgesinde M. Ö. V–IV. yüzyıllara ait kabile veya soy reislerinin mezarları bulundu. Bunlar taş yığıntısı olup altlarında 4 metre derinliğinde ve yak­laşık 50 m2 yüzölçümünde dikdörtgen çukurlar açıldı. Bu çukurlarda yüksekliği 2 metre olan kütüklerden yapılan, çift duvarı, tavanı ve döşemesi olan cenaze odaları yer alıyordu.

İklim özellikleri ve kurganların yapısı dolayısıyla bunların inşasından hemen sonra altlarında toprağın donuk hâlinin adesesi oluştu. Bu sayede de mezarlara koyulan her­ şey korundu. Buz katmanlarında kütükten sandukalarda gömülen tahnit edilmiş bedenler, ağaç, kumaş, kalın keçe, kürk ve deriden yapılan ev eşyaları, kıyafet, taşıt araçları ve birçok eşya daha günü­müze kadar ulaştı.

Buluntular, gömülenlerin fizikî özellikleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. Dağlık Altay ve bitişik bozkır bölgelerin­deki nüfus arasında Avrupaî tipi hâkim konumda olup Mongoloid özellikler de yeterli ölçüde mev­cuttu. Erkekler başın etrafını derin olarak traş ediyor, arkadan orta uzunlukta kuyruk bırakıyorlardı. Kadınlar ise saçlarını örüyorlardı. Ak­Alaha 1 mezarlığında bulunan “Ukok Prensesi” olarak tanınan kadın cesedi, kadınların peruk taktıklarını, kozmetik ürünler kullandıklarını göstermektedir. Erkek ve kadın­ ların vücutlarında İskitlerin üç katmanlı dünya yapısına dair düşüncelerini yansıtan dövmeler vardı. Ayaklara balıklarla yer altı dünyasının sembolleri, el ve vücuda yeryüzününde yaşayan yırtıcı ve tırnaklı hayvanların mücadele sahnesi, kolların üst kısmına ise kuş ve başka resimler dövme olarak yapılıyordu. Ölülerin vücutları başta zencifre olmak üzere civa bileşikleri ile tahnit ediliyor, yüzler ise kilden maskelerle kaplanıyordu.
Paha biçilmez eşyaların başında muhteşem sanat eserleri olan ve bilinen en eski tüylü halı, ince işçilik örnekleri olan Ön Asya menşeli yün kumaşlar, Çin ipek ürünleri gelmektedir. Bu buluntular, Altay’ın eski nüfu­sunun geniş kültürel münasebetlere sahip olduğunu göstermekte ve göçebeler dünyasını bütün güzelliğiy­le önümüze sermektedir.

TARTARICA ATLAS, TATARLAR VE AVRASYA HALKLARININ TARİHİ TATARİSTAN CUMHURİYETİ DÜNÜ VE BUGÜNÜ

Tataristan Cumhuriyeti Ş. Mercanî Tarih Enstitüsü, Tataristan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Kazan- Moskova – St. Petersburg – İstanbul, 2017 S. 67

Avatar

Leave a reply