ÇOBANOĞULLARI BEYLİĞİ

0
560

Dr. M. Yaşar YÜCEL

XIII. yüzyıl sonlarına doğru Anadolu Selçuklu Devletinin kuvvetten düşmesi üzerine Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde bir takım beylikler ortaya çıkmışlardır. Eski kaynaklarda “Tevaif-i Mülûk ” diye anılan bu beylik­lerin, sayıları büyüklü küçüklü olmak üzere yirmiyi geçmektedir. Başta merkezî otoritenin zayıflaması olmak üzere bir çok siyasî ve toplumsal olaylar sonucunda meydana çıkan bu beylikler, XIII. yüzyılın sonundan başlayarak hemen hemen -Dulkadir ve Ramazan oğulları beyliklerinin egemenliklerini kaybettikleri- XVI. yüzyılın başına kadar gelen bir süre içinde Anadolu’nun tarihî çehresini karekterize etmişlerdir.

Biz yazımızda bu beyliklerden biri olan Hüsameddin Çoban Bey’in Kastamonu bölgesinde tesis ettiği beyliğinden bahsedecek ve kaynakların müsaadesi nisbetinde bu siyasî teşekkülün tarihi ile hâkimiyet sahasına da­hil bölgenin, Türkler tarafından fethini aydınlatmağa çalışacağız.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: ÇOBANOĞULLARI BEYLİĞİ

Avatar

Leave a reply