CİHANDA TÜRK – BEKİR SITKI ERDOĞAN

0
400

Bozkurtlar vatanı sert yaylaların

Huyundan huy kapmış ırkımız bizim

Her birimiz bir savaşta doğmuşuz

Zafere karışmış kırkımız bizim.

Atlarımız aldan, kırdan, yağızdan

Akıncılar kopmuş gelmiş Oğuz’dan

Küçüklü büyüklü hep bir ağızdan

Dünyaca söylenir türkümüz bizim.

Deniz Fatihlere karşı duramaz

Değme dağlar bize göğüs geremez

Kapımızdan rüzgâr bile giremez

Açıktır evimiz barkımız bizim.

Üstümüzde üç kıtanın kayıdı

Tarih dizimîzde doğdu büyüdü

Duymamışken medeniyet neyidi

Garba ışık verdi Şarkımız bizim.

Akından akına seslendikçe biz

İnlerdi kayalar titrerdi deniz

Tarihten ihtiyar bir değirmeniz

Kanımızla döner çarkımız bizim.

Kanundur değişmez dünyanın seyri

Kimsenin kimseye dokunmaz hayrı

Savaştan yılmayız; Allahtan gayri

Hiç kimseden yoktur korkumuz bizim.

Üç lâf etsem Türküm derim üçünde

Sana cevabım var bana niçin de

Yetmiş iki buçuk millet içinde

İşte budur gerçek farkımız bizim.

Bekir Sıtkı ERDOĞAN

Avatar

Leave a reply