CAHIZ’IN KALEMİNDEN “TÜRKLERİN FAZİLETLERİ”

0
495

Türkler her hangi bir savaş işlerindeki meharetleri, cömerdlikleri, ve büyük çalışmaları, terbiyeleri, ahlâkça fevkalade metin bulunmaları, rey’inde asil, gerçek söz sahibi olmak gibi yüksek hasletleri, bulunmakla beraber temiz ve yumuşak huylu, bilgi, azim, sabır, tecrübe, ketum sahibi olup az aldanmak, silâhdan anlamak, zeman ve mekânı tanımak, hileye asla tahammül etmemek gibi vasıflan haizdirler.

Türkler, bir yerde tutunmak ve yerleşmek için çok kuvvetli sebeblerle davalarında şiddetli davrandıkları gibi, en emin ve en metin düşman­ların bile mülkleri üzerine göz dikmelerini ve sar­kıntılıklarını derhal def ve ref ederler.

TÜRKLERİN FAZİLETLERİ VE ÖVGÜLERİ, CAHIZ – FEZÂİLÜLETRAK, TEFEYYÜZ KİTABEYİ, İSTANBUL – 1939, S. 27-28

Avatar

Leave a reply