Cahiz’in Kaleminden “Türkler”

0
389

“Türkler pek namuslu insanlardır. Ne harpte, ne sulhta, hile bilmezler. Fırsattan istifadeye tenezzül etmezler. Özleri ve sözleri doğrudur. Aralarında ihtilaf yoktur. Bir Türk’ün başkasının malına el koyması, iki yüzlülüğü, kötülemesi, casusluk yapması, kibir satması,büyüklerine saygısızlık göstermesi tasavvur bile olunamaz. Onlar vatanlarına bağlılıkları her hasletlerinin üstündedir. Memleket almaktan ziyade hakim olmak için harbi severler. Başka milletler gibi dedikodu yapmazlar. Havai sözlerden hoşlanmazlar. En çok konuştukları şey cenktir, zaferdir. Eğlenceleri ise attır, silahtır.

CAHİZ

Avatar

Leave a reply