CAHIZ’IN KALEMİNDEN “TÜRK ASKERİ”

0
419

İstisna etmemek şartile bütün kumandanlar itiraf ederler ki, Türkler, askerin cümlesine faik ve binaenaleyh bütün askerler için örnek ittihaz edilebilecek haldedirler. Kendilerinin lâyık olduk­ları takdire mazhar olmayarak köşe, bucakta kal­mağa kanaat etmediklerini ve ehemmiyetlerinin takdir olunmasını istediklerini daima söylemekte­dirler. Takdirsiz kimselerin yanında kalmağı, hak­larını menedenlerin yanında kalmaktan daha fena görürler. Türkler hiç bir vakit hissiyatlarına mağ­lup olmamışlardır. Bütün hat ve hareketleri doğru ve şuurludur. Akıl ve rey tedbirini kendilerine daima hedef ve rehber ittihaz etmişlerdir. Doğruluğa, doğru hükme razı ve kail olup daima hak ve hakkaniyete maildirler. Hakkaniyeti gözetmek bir Türk için ma­şukai vicdandır.

TÜRKLERİN FAZİLETLERİ VE ÖVGÜLERİ, CAHIZ – FEZÂİLÜLETRAK, TEFEYYÜZ KİTABEYİ, İSTANBUL – 1939, S. 23-24

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku