Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 204 – M.S. 216

Batı Hun İmparatorluğu M.Ö. 40 – 216

Avrupa Hun İmparatorluğu 375 – 454

Ak Hun İmparatorluğu (Eftalitler) 420 – 562

Göktürk İmparatorluğu-Türük Bil 552-743

Avrupa Avar İmparatorluğu 565 – 803

Hazar İmparatorluğu 651 – 983

Uygur Devleti 744 – 840

Karahanlı Devleti 840 – 1212

Gazneliler Devleti 963– 1183

Büyük Selçuklu Devleti 1040 – 1157

Harezmşahlar Devleti 1157 – 1231

Altınordu Devleti 1227 – 1502

Osmanlı İmparatorluğu 1299 – 1922

Timur İmparatorluğu 1370 – 1507

Safevi Devleti 1501– 1722