BÜYÜK TÜRK HAKANI, “SULTAN SENCER”

0
332

Selçuklu devletine ikinci imparatorluk dönemini yaşatan Sultan Sencer,
babası Melikşah’ın Suriye seferi sırasında Sincar’da dünyaya geldi (479/1086). Sultan Melikşah vefat ettiği zaman (1092), Sencer on yaşında bulunuyordu. Daha bu yaşta siyasî sıkıntıların arasında kalan Sencer, kardeşi Berkyaruk tarafından Atabeg Kumaç’ın beraberliğinde Horasan’da bağımsızlığını ilan eden amcası Arslan Argun’un üzerine gönderildi. Arslan Argun’un kölesi tarafından öldürüldüğü haberi üzerine Selçuklu ordusunu Damegan’da durduran Sultan Beryaruk, bu sefer de Sencer’i Melik unvanıyla Horasan’ı yönetmekle görevlendirdi. Merv şehrine yerleşerek, 1097/98 yılında Horasan gibi önemli bir bölgede Meliklik görevine başlayan Sencer, henüz 12 yaşında bulunuyordu.

Meliklik döneminde “Nasıruddin” unvanını kullanan Sencer, kardeşi Muhammed Tapar’ın saltanatı zamanında (498-511/1105-1118) da bu görevini sürdürerek 20 yılını Horasan yönetiminde geçirdi. Anlaşılan tecrübeli ve sağlam bir kadro ile işe başlayan Melik Sencer, kısa zamanda Horasan’a hâkim olarak Selçuklu devleti’nin doğusundaki idarî düzeni, huzuru ve sükuneti sağlamış oldu.

KAYNAK: SULTAN SENCER’İN TASAVVUFA OLAN İLGİSİ, Ali İPEK

Harakani Dergisi, Sayı Number 1, 2014, 121-140

Leave a reply