Rahmi DOĞANAY
Fırat Üniversitesi Fen-Edb. Fakültesi Tarih Bölümü

Uçağın bir savaş aracı olarak orduların bünyesinde kullanılmaya başlanması, özelikle ilk kez bizim ordularımıza karşı Libya’da kullanılması, bizim için bir açıdan yararlı sayılabilir. Yararlı olmuştur çünkü; Osmanlı Devleti ve özellikle Mahmut Şevket Paşa, bu gücün önemini kavramış ve kısa sürede havacılık alanında teşkilatlanmaya gitmiştir. Ancak Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı için gerekli ve yeterli bir hava gücünün oluşmasını sağlayamamıştı.

Trablusgarb, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sürecinde aktif olarak yer alan ve oldukça da yıpranan Türk Milleti, daha zor şartlarda Kurtuluş Savaşı yapmak zorunda kaldığında da, elindeki imkanları sonuna kadar zorlayarak savaş ve silah teknolojisi ve araçlarından faydalanmaya çalışmıştır. Kurtuluş savaşı içinde oluşturulmaya çalışılan hava gücü savaş içinde çok verimli olmasa da, havacılığın ve Türk havacılığının alt yapısının oluşturulmasında fikri anlamda da önemli bir paya sahiptir.Bahsedilen süreçte aktif olarak yer alan Yeni Türkiye’nin lideri Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nda hava gücünü önemsemiş, savaş sonrasında da 1925 yılında; “Türk Tayyare Cemiyetini” kurdurarak bu alanda Türkiye’nin kendi kendine yetecek bir duruma getirilmesini amaçlamıştır. Ayrıca

“Göklerde bizi bekleyen yerimizi almak zorundayız. Yoksa o yeri başkaları istila eder ve işte o zaman bu ülke ve millet elden gider.”

Veciz sözüyle, gelecekte savaşların göklerde olacağını ve hakimiyetin göklerde olduğunu vurgulamıştır.

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 13, Sayı: 1, Sayfa: 375-388, ELAZIĞ-2003

Makalenin tamamını okumak için: [BÜYÜK TAARRUZ’DA TÜRK HAVACILIĞI]()

Avatar

Leave a reply