BÜYÜK TAARRUZ

0
836

M. KEMAL ATATÜRK

20 Ağustos 1922 günü öğleden sonra saat dörtte Batı Cephesi Karargâhında yani Akşehirde bulunuyordum. Kısa bir görüşmeden sonra 26 Ağustos 1922 sabahı düşmana saldırmak için Cephe Komutanına emir verdim. 20/21 Ağustos 1922 gecesi Birinci ve İkinci Ordu Komutanlarını da Cephe Karargâhına çağıdım. Genelkurmay Başkanı ve Cephe Komutanının yanında saldırının nasıl yapılması gerektiği görüşünü, harita üzerinde kısa bir harp oyunu biçiminde açıkladıktan sonra Cephe Komutanına, o gün vermiş olduğum emri tekrarladım. Komutanlar, işe koyuldular. Saldırımız, hem strateji hem taktik açısından bir baskın biçiminde, yapılacaktı.

Bunun yapılabilmesi için yığınakın düzenlemelerin gizli kalmasına, önem vermek gerekiyordu. Bu nedenle, bütün yürüyüşler, gece yapılacak, birlikler gündüzleri köylerde ve ağaçlıklar altında dinleneceklerdi. Saldırı bölgesinde yolların düzeltilmesi ve benzeri çalışmalarla düşmanın dikkatini çekmemek için, bazı başka bölgelerde de benzeri düzmece çalışmalar yapılacaktı.

24 Ağustos 1922 de karargâhlarımızı Akşehir’den, saldırı cephesi gerisindeki Şuhut kasabasına getirttik. 25 Ağustos 1922 sabahı da Şuhut’tan savaşı yöneteceğimiz Kocatepe’nin güney batısında çadırlı ordugâha gittik. 26 Ağustos sabahı Kocatepe’de hazır bulunuyorduk. Sabah saat 5.30 da topçu ateşimizle saldırı başladı.

Efendiler, 26, 27 Ağustos günlerinde yani iki gün içinde düşmanın Afyonun güneyinde 50 ve doğusunda 20, 30 kilometre uzunluğunda koruganlı cephelerini, düşürdük.

NUTUK, SADELEŞTİREN BEDİ YAZICI, SÜRYAY SÜREKLİ YAYINLAR A.Ş., 1995 – İSTANBUL, S. 654-657

Avatar

Leave a reply