BÜTÜN TÜRKLER BİR ORDU, KATILMAYAN ALÇAKTIR!

0
591

Kırım Türklerinin efsanevi lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun bu sözü çok önemlidir. Kırım Türkleri sanki başka bir ulusmuş gibi bir algı yaratılıyor. Bu algı, Türkiye dışında Türkler olmadığını, Ortaasya’da Kırım’da Türkmeneli ve Güney Azerbaycan’da yaşayan Türk ulusunu bölmeyi amaçlıyor.

Aynı algı, her Doğulu Kürttür ve Karadenizlilere Lazdır şeklinde Türkiye’yi kendi içinde de bölme amacı güdüyor.

Türk Dünyası bölünmez bir bütündür. Türk ırkını, coğrafi farklılıklar bölemez.

Bütün Türkler bir ordu, katılmayan alçaktır!

Avatar

Leave a reply