BU VATANI KURTARMAK İÇİN CANLARINI SEVE SEVE VEREN, MEZARLARI BİLE OLMAYAN BİNLERCE “MEHMETÇİK”TEN BİRİ: “MEÇHUL ASKER”

0
257

İstiklâl muharebeleri başlayalı iki seneyi geçmişti. Cephedeki binbaşı bir gün evine bir mektupla bir paket gönderdi. Çoluk çocuk evde kim varsa sevinçle toplandılar ve babalarından gelen paketi açtılar. Paketin içinde kuru kemikten bir insan kafası çıktı. Hepsi bu kafaya bakarak şaştılar. Önce küçük bir korku geçirir gibi oldular. Fakat babalarından geldiğine göre herhalde korkulacak bir şey olmadığını düşündüler. Elbette bir şey yazmıştır diye mektubu açtılar. Mektupta selâmdan, kelâmdan sonra, şunlar yazılı idi:

“Siperlerimizi dolaşırken bu kuru kafayı buldum. Bu bizim erlerimizden birisinin kafasıdır. Acaba bu bilinmiyen asker kimdir? Kimin nesidir? Kimin evlâdı ve kimin nişanlısı veya kocası idi? Bunu bilmek, öğrenmek zordur. Bu olsa olsa Türkün adsız, sansız Meçhul askeridir. Yani, bu bütün istiklal ordularımızın, bütün milletimizin kahramanlık timsalidir. Bu meçhul şehidin kurumuş kafatasını canınızdan daha aziz biliniz ve göz bebeğinizden daha dikkatli muhafaza ediniz. Meçhul askerin kuru kafatası, bilinen dünyanın ortasında bir gün Türk’ün dimdik ve canlı başını meydana getirecektir.”

Büyük anne kuru kafayı yeşil bir ipekliye sardı ve evin en itibarlı bir rafına yerleştirdi. O günden sonra her Cuma gecesi, kuru kafa ortadaki masanın üstüne konur, büyük anne namaz bezini örtüp karşısına geçer, ev halkı etrafına toplanırdı. Herkes susar ve büyük anne yanık bir sesle kısa bir dua okuduktan sonra, bütün ev halkı küçük büyük hep bir ağızdan “İstiklal Marşı”nı söylerlerdi. Ve nihayet bir sene sonra o Meçhul Askerin bu kuru kafasından bilinen dünyaya dipdiri bir Türkiye doğdu. Bunu dünyada ancak ve ancak Türk aileleri yapar…

Aka Gündüz,
“MeçhulAsker”, Ümit Çocuk, Sayı:1, s.s.16-17.

Avatar

Leave a reply