BOLŞEVİZME KARŞI, ATATÜRK’ÜN TUTUMU

0
463

Maksatlı yayınlarla, M. Kemal’i kendi anladıkları manada sosyalist göstermeye çalışanlar vardır. M. Kemal, bolşevik veya sosyalist olsaydı, komünistler, bu kadar üzerinde durup, onu yıkmaya çalışmazlardı. M. Kemal’in bolşeviklerle olan bütün ilişkileri, siyasi ve askeri ilişkilerdi. Memleketin kurtulması için zaruri olan ilişkilerdi. Bu ilişkiler, hiçbir zaman siyasi ve askeri sahanın dışına çıkmamış, sosyal, ideolojik ve rejim sahalarına geçmemiş, geçmemesi için de büyük bir dikkat ve itina sarfedilmiştir. Ruslar’ın, bugün olduğu gibi, o gün de, kendi ideolojilerini Türkiye’de yaymak istedikleri ve Türkiye’de Yeşil Ordu’yu lağveden, İştirakiyun ve Komünist Partisi’ni kapatan, kendisine bolşevizmden bahsedenleri: “Biz, bunların hiçbirisi olamayız.”; kendisine, komünist parti kurulmasını teklif edenlere:

“Biz, hariçten gelecek bir telkine uyarak değil, kendi içtimai yapımızı göz önüne alarak bir parti kurabiliriz.”

“Türklük aleminin en büyük düşmanı, komünistliktir. Her görüldüğü yerde ezilmelidir.” diyen Mustafa Kemal Paşa’nın bu ideolojinin amansız bir düşmanı olduğu, tarihi bir gerçektir.

İlk Türk Bolşevik Münasebetleri, Alb. Tahsin Ünal, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı 8, Eyül 1967, s. 11

Avatar

Leave a reply