Bizans’ın gömüldüğü mezar ebedi bir mezardır!

0
332

İsmail Habib

Harplerin ehemmiyeti yalnız çarpışan kuvvetlerin adedi ve akan kanların miktarıyla değil o harplerin yaptığı neticelerin derecesiyle ölçülür. Bu savaş zırha bedel göğsü, tanka bedel kağnının çarpıştığı bir savaştı. Sakarya’da ilk kez göğsün zırha, kağnının tanka galebesini gördük. Sakarya’da yenilseydik Bizans hortlayacak Pontus dirilecekti. Onun için Sakarya tarihimizin en önemli zaferlerinden birisidir. Bu zaferle Eskişehir ve Bursa’nın değil İzmir ve Edirne’nin yolu açıldı. Bu zaferle bütün dünya anladı ki Bizans’ın gömüldüğü mezar ebedi bir mezardır.

İsmail Habib, “Yapılan İşin Azameti”, Açıksöz, 26 Eylül 1921, s. 1.

Leave a reply