Biz “Atsız”a

0
656

Fuat Edip

Bir çekiç sabah akşam kalbimizi dövüyor:
“Sıranı beklemeden koş, yıkık köydür yerin;
Sırası değil çünkü sırayı beklemenin;
Sana çok mühlaç aziz köylülerin var!..” diyor…
Her gün aksama kadar köylüyle çalışacak,
Köylüyle yatacağız, köylüyle kalkacağız…
Yaptığımıza mutlak sevinçle bakacağız
Belki yana belki de İhtiyar, saçımız ak.
“Belki öldükten sonra…” demiyorum; çünkü biz
Ölsek de yaşayacak köylerde mefkûremiz…
Yaşayan mefkûrenin sahibi ölür mü hiç?
“Atsız”!… İstediğini yapacaktır bu çekiç!

Fuat Edip, Atsız Mecmua, Yıl: 1, Sayı: 7, Sahibi ve Müdürü: H. Nihâl, 15 İkinci teşrin 1931, s. 2

Leave a reply