BİR ERMENİ HİLEKARLIĞI

0
381

Bu yazının sonundaki resim bir hilekarlığı ortaya koymaktadır. Aslında, bu olay bazı Ermeni çevrelerinin uydurduğu, beslediği ve yaydığı bir seri hilekarlıkların en son örneğidir. Birçok yerde yayınlanmış olan bu resim güya Birinci Cihan Savaşında “katledilmiş Ermenilere” ait bir kuru kafalar tepeciğini göstermektedir. Yayınlandığı yerlerde ya 1915-17 tarihinin açıkça sözü edilmekte ya da ayın şey şu ya da bu yoldan ima edilmekle yetinilmektedir.

Hangi biçimde olursa olsun, sorumsuzca ve sahtekarlığa kaçarak kimi kez bir kitabın kapağında, kimi kez bir yazının içinde, kimi kez bir propaganda yayınında ya da bir kartpostal olarak ama her defasında okuyanı aldatma amacıyla kullanılmaktadır.

Gerçekte, bu resim “Savaşın Getirdikleri” başlığını taşıyan ve 1842 yılında doğup 1904’de ölmüş olan Vassili Vereşçagin adlı bir Rus ressamının 1871-1872 yıllarında yapmış olduğu bir yağlı boyadır. Başka bir deyişle, konusu Ermenilerle hiçbir biçimde ilişkili olmayan bu hayali tablo, yamanmak istenen 1915 olaylarından 44 yıl önce yapılmış olup sanatçının kendi Birinci Cihan Savaşı çıkmadan 10 yıl önce vefat etmiştir.

Bu tabloyu Rus devletinin ilk kurulduğu günlerden bugüne kadarki resim sanatı geçmişinin sergilendiği Tretyakov Galerisi adlı Moskova’daki müzede şahsen gördüğümü de anımsıyorum. Bu galeriye ilişkin çeşitli kataloglarda görülebileceği gibi, söz konusu müze bir ulusun kültürel geçmişini anlatan sanatsal ürünler toplamıdır. Bu sanat yapıtlarından birinin başkalarınca planlı bir hilekarlık konusu yapılması çelişkili bir olaydır.

Bu olayda resmi yayınlayan bazı çevreler tablonun tarihini bilinçli olarak değiştirdiklerinden, aldatma amacının varlığı açıktır. Bu örnekte tarih ve dolayısıyla eldeki malzemenin konusuna ilişkin belirli bir yanıltma isteği inkar edilmez biçimde ortadadır. Hilekarlığı düzenleyen, başkalarını kendi yararına aldatmayı amaçlamaktadır.

Bu nedenle, böyle bir hareket ahlak ve namus dışıdır, aldatma ve hilebazlıktır, kokuşmuşluk ve şerirliktir.

Böyle bir girişim yalnız Türklere değil, Ermenilere karşı da gayrıadildir. Hiçbir çevre Ermeni halkını temsil “hak”kını kendinde görerek ancak hilekarlık diye nitelenebilecek bir seri olaylar düzenleyemez. Dünya Ermenilerinin çok büyük bir çoğunluğunun böylesine “yöntem”leri onaylamayacağı kuşku götürmez.

Hilekarlık bu amaca yönelik niyet olduğu sürece vardır. Bu amaç uğruna kullanılmış objenin kendine de yansımaz. Objenin belirli bir düşünce ya da hedefle ilişkisi hakkında, yanlış bir kanı yaratmakla ilgilidir. Bu nedenle, ne Tretyakov Galerisi, ne sanatçı Vereşçagin, ne de yapıtın kendi başkalarının başvurdukları bir hilekarlıktan ötürü değer kaybetmez.

Prof. Dr. Türkkaya Ataöv – Bir Ermeni Hilekarlığı

Avatar

Leave a reply