BİR ÇOK MEDENİYETLERİN MENŞEİNDE, TÜRK OLDUĞU TAHMİN OLUNAN BİR KAVİM GÖRÜYORUZ

0
450

Prof. Dr. Sadri Maksudi ARSAL

Kadim medeniyetlerin menşeleri arandığı zaman birçok medeniyetlerin ucunda Türk olduğu tahmin olunan bir kavim görüyoruz. Eski medeni kavimlerden, en eski medeniyetlerden misal alalım. Eski medeniyet, Mezopotamya’da teessüs eden medeniyettir. Bu medeniyetin müsessisleri Sümerlerdir.

İkinci misali alalım. Latin medeniyetinin müessisleri kimlerdir? Bu medeniyetin unsurlarını İtalya’ya getiren halk Etrüsklerdir.

Eski Anadolu’da milattan önce binlerce sene evvel yüksek medeniyet tesis eden kimlerdi? Hititlerdi. Bütün bu halkların Türk olduklarına dair olan fikrin Avrupa alimleri arasında taraftarları vardır.

SADRİ MAKSUDİ BEY’İN KONUŞMASI, TÜRK TARİHİ HAKKINDA MÜTALAALAR, TÜRK OCAKLARI NEŞRİYATI, TÜRK OCAĞI MATBAASI, İSTANBUL 1930

Avatar

Leave a reply