Bir Alman Subayının Anılarında ‘Türk Askeri’

0
650

Her bir tabiat halkı gibi Türk insanı da pratik hizmet dallarında bazı yaradılışları doğuştan taşımaktaydı. Ortama olarak gözleri keskindi, yönünü bulmakta iyi bir yeteneği ve ata binmede doğal bir becerisi bulunuyordu. Sert ahlâkî kavramları çoğu kez ona egemendi ve temiz bir çevrede geçirilmiş olan ilk gençliğinin bir sonucuydu. Türk, nefsine hâkimdi; uyanık, alçakgönüllü ve çekingendi, sâdık ve güvenilir biriydi. Aldığı terbiye icabı âmirlerine bağlı olarak kendisinden daha yüksek bir iradeye karşı isyankâr (başkaldırıcı) değildi.

Carl Mühlman, Çanakkale Savaşı – Bir Alman Subayının Anıları, Timaş Yayınları, 9. Baskı – Şubat 2009, s. 12

Leave a reply