BİN YIL ÖNCE ÜTÜLENMİŞ GİYİLERLE DOLAŞAN TÜRKLER

0
420

Divanü Lugati’t – Türk’ün söz varlığındaki ilgi çekici verilerden biri de Türklerin binyıl önce giysilerini ütüledikleri, ütülü giysilerle dolaştıkları bilgisidir. Türklerin giyim kültürünün ne kadar köklü olduğunu, Türklerin binyıl önce kırışmış giysilerini ütüledikten sonra giydiklerini belgeleyen bu bilgiler Türklerin uygar bir toplum olduğunun göstergesidir.

Bugün Türkçede “ütü” biçiminde kullandığımız söz, Divanü Lugati’t – Türk’te “ütüg” biçimindedir. Kaşgarlı Mahmud bu sözü şöyle tanımlar:

ütüg: Mala biçiminde olan, ısıtıldıktan sonra giysilerin kırışıklıklarına bastırılarak sıcaklığın etkisiyle bu kırışıklıkların düzleşmesini sağlayan demir parçası.

Fiiller bölümünde de “ütidi”, (ütüledi) sözü dikkati çekmektedir.

Ütidi: Ol tonug ütidi “O, giysiyi ütüledi, o giysinin kırışıklıklarını ütüledi ve düzeltti.

Avatar

Leave a reply